வசதிகள்

தமிழ் நாடு சினிமா கலை மன்றத்தின் சார்பில் எம்.ஆர்.பி மருத்துவமனையின் சாதனையை பாராட்டி "BEST HOSPITAL AWARD" கொடுத்து "மருத்துவதிலகம்" என்ற நன்மதிப்பு சான்றிதளையும் வழங்கிகௌரவ படுத்தப்பட்டனர். குழந்தையில்லாமை சிகிச்சையில் எம்.ஆர்.பி, மருத்துவமனையானது கடந்த 8 வருடகாலமாக சிகிச்சை பெற்ற அனைவரும் 100% வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இவர்களின் சாதனைகளை பாராட்டி "ஆசிய மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம்" "மாநில மருத்துவர் அணி செயலாளராக" டாக்டர். முருகேஷ்.எஸ் அவர்களை நியமனம் செய்துள்ளது. மனித உரிமைகள் மற்றும் தகவலை பெறும் உரிமை அடிப்படையிலான "நீதியின் குரல்" அமைப்பு டாக்டர். முருகேஷ்.எஸ் அவர்களை "மாநில மருத்துவர் அணி துணை தலைவராக" நியமித்துள்ளது.

தமிழ் நாடு சினிமா கலை மன்றத்தின் சார்பில் எம்.ஆர்.பி மருத்துவமனையின் சாதனையை பாராட்டி "BEST HOSPITAL AWARD" கொடுத்து "மருத்துவதிலகம்" என்ற நன்மதிப்பு சான்றிதளையும் வழங்கிகௌரவ படுத்தப்பட்டனர். குழந்தையில்லாமை சிகிச்சையில் எம்.ஆர்.பி, மருத்துவமனையானது கடந்த 8 வருடகாலமாக சிகிச்சை பெற்ற அனைவரும் 100% வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இவர்களின் சாதனைகளை பாராட்டி "ஆசிய மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு கழகம்" "மாநில மருத்துவர் அணி செயலாளராக" டாக்டர். முருகேஷ்.எஸ் அவர்களை நியமனம் செய்துள்ளது. மனித உரிமைகள் மற்றும் தகவலை பெறும் உரிமை அடிப்படையிலான "நீதியின் குரல்" அமைப்பு டாக்டர். முருகேஷ்.எஸ் அவர்களை "மாநில மருத்துவர் அணி துணை தலைவராக" நியமித்துள்ளது.

சிறப்புத்தன்மைகள்
எலும்பு சீர்கேட்டை
உடல் பருமன் (பெற / குறைய)
இரத்த சோகை
வெள்ளை தொழுநோய்
சிறுநீரகக் கோளாறுகள்
சிறுநீரக கற்கள்
தோல் நோய்கள்